Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

Werken aan een houdbaar grenswaardenbeleid

Column uit het Asbestfeiten Magazine van Mario van Mierlo - Secretaris VNO-NCW en lid van SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek. Er is een tijd geweest dat asbest een ideaal product was om mee te werken. Maar het is levensgevaarlijke materie gebleken. Pictogrammen met doodskoppen erop, mannen in witte pakken en ‘verbodentoegang’ zijn alle verbonden met de wereld van asbest. Inmiddels mag het in Nederland niet meer worden gebruikt. De SER heeft zowel voor chrysotiel als voor amfibole asbest strenge grenswaarden geadviseerd. Wat is daarbij de leidraad?

Het doel is de best haalbare grenswaarde te realiseren die ook meetbaar is. Een grenswaarde die niet haalbaar is en bovendien niet meetbaar is, is niet te bepalen en niet te handhaven. Of en hoe die strenge grenswaarden kunnen worden gehaald, moet blijken in de praktijk. Daarvoor is een nauwkeurig monitoringsprogramma nodig. Op basis van de resultaten van dit programma kunnen we vaststellen hoe de praktijk zich naar de nieuwe normen richt.

Strenge normeringen dienen het belang van de gezondheid van werknemers. Uiteraard is het belangrijk dat het beleid ook kan worden nageleefd. Dit geldt overigens niet alleen voor asbest, maar voor alle stoffen waarvoor grenswaarden zijn gesteld. Nederland staat daarbij niet op zichzelf. Een houdbaar grenswaardenbeleid is een beleid dat op Europese schaal wordt ontwikkeld: een Europees level playing field. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie spraken werkgevers en werknemers met elkaar af om daar gezamenlijk in Europa aan te werken. Als leidraad is er een zogenoemde roadmap opgesteld. Mocht u geïnteresseerd zijn: deze is te vinden op de website van de Inspectie SZW.

‘Veilige werkwijzen met zo min mogelijk risico’s voor werknemers is een proces van stappen’

Maar daarmee zijn we er nog niet. Waar van de asbestsector naleving van normen wordt gevraagd, is van de inspectie deskundig toezicht en handhaving nodig. Met name voor de zware asbestverwijdering; de toepassingen in de huidige risicoklasse 2A. Toezicht en handhaving staan ook niet op zichzelf. Steeds betere resultaten kunnen worden bereikt als ook de resultaten met de branche worden gedeeld en meegenomen in het beleid. Mede daardoor kunnen stappen worden gezet.

De roadmap suggereert het al: veilige werkwijzen met zo min mogelijk blootstelling aan gevaar voor werknemers is een proces van stappen. Het proces wordt gekenmerkt door overeenstemming tussen werkgevers, werknemers en overheid. Zonder dat proces te respecteren of door de resultaten ervan te negeren worden stappen stapjes of komt alles tot stilstand. Dat mag niet gebeuren. Zonder deskundige en wetenschappelijke onderbouwing van normen verliezen adviezen hun betekenis. En ook dát mag niet gebeuren. De balans zit in de redelijkheid en vastberaden doen wat mogelijk is.

Hans de Jong MRICS

17 augustus 2017 › 683 x bekeken