Kennisplatform asbest

Onderzoek, sanering en controle, Handhaving en toezicht, Blootstelling en grenswaarden, Kennisdeling, Over Search

’Vertrouwen is essentieel’

Sommige woningcorporaties zijn al vergevorderd met de invoering van een ‘ketenbenadering’ bij projectmatig werk met betrekking tot asbest. Wooncompagnie in Hoorn is daar een goed voorbeeld van. Paul Stegers-Wentink is teamleider Beheer & Onderhoud en vertelt over zijn aanpak van en visie op het asbestdossier.

Efficiënte procesinrichting

‘Als opdrachtgever werken we met een aantal vaste asbestpartijen en vaste aannemers. Met hen hebben we feitelijk een eigen keten gecreëerd. Samen hebben we het hele asbestproces ingericht, waarbij we ook de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) nauw betrekken. Voor ons is dat ideaal: je kent elkaar en de gezichten achter een naam of bedrijf. Efficiënt het proces inrichten met een aantal partijen die je volledig vertrouwt, daar gaat het om.’

Open communicatie

De aanpak van Wooncompagnie heeft meerdere doelen. ‘Het ontzorgen van onze huurders is er één van’, vertelt Stegers- Wentink. ‘Maar ook duidelijkheid creëren. We hebben bewust bedrijven geselecteerd die heel open zijn over asbest. Er mag namelijk best over gecommuniceerd worden en uitleg over worden gegeven, als men daarom vraagt. Geen geheimzinnigheden of zaken afdoen met ‘er is niks aan de hand’. We gaan voor open communicatie, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Ontzorgen van onze huurders is één, maar met onze aanpak willen we ook onze eigen mensen ontzorgen. Op zo’n manier dat iedereen weet wat zijn of haar taak is in het proces. Als je continu met wisselende partijen te maken hebt, worden processen en werkwijzen onduidelijk en ben je voortdurend aan het coördineren en nieuwe afspraken aan het maken. Juist dat willen we voorkomen. Voornamelijk omdat de verantwoordelijkheid voor het asbest bij ons ligt. Wij zijn immers de eigenaar totdat het gestort is. Aangezien we er niet vierentwintig uur per dag bovenop kunnen zitten, verzamelen we partijen om ons heen die dat heel nauwkeurig voor ons doen’, aldus Stegers-Wentink.

Vertrouwen is essentieel

Er zijn meerdere kritische succesfactoren voor een goede samenwerking. Stegers-Wentink: ‘Bij wederzijds vertrouwen hoort ook dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt. Oók als zaken soms niet vlekkeloos lopen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat een inventariseerder iets over het hoofd ziet of dat een saneerder of laboratorium een foutje maakt. Het blijft immers mensenwerk. Wel is het zaak om de fouten dan meteen adequaat aan te pakken en te tackelen, en hier ook volstrekt helder over naar elkaar te zijn. Als opdrachtgever hebben wij de regie. We spreken regelmatig met alle betrokken partijen, ook over zaken die niet meteen volgens plan verlopen. Dat schept vertrouwen: als je open bent over wat je doet en bereid bent om te blijven leren, werken mensen open en transparant. Vertrouwen is dus essentieel.’

Kennisdeling

‘Controle is natuurlijk van wezenlijk belang. Ik vind niet dat een corporatie daar per se de hele tijd bovenop moet zitten. Af en toe doen we het wel en gaan we bijvoorbeeld kijken bij een sanering. Ook hebben we op ons eigen terrein eens een sanering nagebootst. Onze saneerder installeerde zijn containment zodanig dat alles open en zichtbaar was. Alle opzichters konden kijken: wat gebeurt er nou tijdens zo’n sanering, waar mag je naar vragen, waar mag je wel en niet komen? Het was een goed en realistisch stukje kennisdeling. Bovendien creëert het begrip over en weer. Men krijgt inzicht in ál het (papier)werk dat erbij komt kijken. Daar worden we allemaal beter van.’

Dit artikel verscheen in het Asbestfeiten Magazine. Meer lezen? Download het complete magazine!

Hans de Jong MRICS

03 januari 2017 › 1778 x bekeken
1 reactie(s)

mooi stukje en zeer interresant. Raad iedereen aan om ook op www.asbestshop.nl te bekijken in de bibliotheek voor specifieke informatie over zaken.

twan

-