Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

'Veiligheid is in ons bedrijf prioriteit nummer 1'

Interview uit het Asbestfeiten Magazine met Carl Jansen - Maintenance Activity Coördinator DOW

Carl jansen is Maintenance activity coordinator bij the dow chemical company (doW). Binnen doW houdt hij zich bezig met alle asbestgerelateerde zaken. De industrie is een branche waar veiligheid én tijdsdruk een essentiële rol spelen. Jansen geeft ons een inkijkje in de manier waarop een van de grootste industriële bedrijven van Nederland omgaat met de recente veranderingen in de asbestwereld.

‘Veiligheid is in ons bedrijf prioriteit nummer 1’, zegt Jansen stellig. ‘Dagelijks zijn er inspecties en klussen die volgens een strakke procedure stap voor stap moeten worden uitgevoerd en afgetekend. Die procedures worden regelmatig beoordeeld en indien nodig geüpdatet. Naast veiligheid is tijd ook een heel belangrijke factor in de industrie. In het geval van asbest kiezen we áltijd voor de beste saneringsmethode, maar we zijn ook een bedrijf dat 24/7 doorgaat. Voor stilstand zijn onze installaties niet bedoeld. Eindcontroles moeten daarom altijd zo snel mogelijk worden uitgevoerd.’

Couveusetechniek
‘Voor asbestsaneringen maken wij veelvuldig gebruik van de zogenoemde couveusetechniek, waarbij er een flap met een binnenzak om het asbesthoudend materiaal heen wordt geplakt. Naast de couveusezakken gebruiken we daarvoor ook op maat gemaakte couveusebakken. Voor het saneren van coatings maken we de laatste tijd veel gebruik van het spongeblasting-systeem. Dit systeem maakt gebruik van sponsjes die zijn voorzien van een schuurmiddel. Het voordeel daarvan is dat het veel minder stof veroorzaakt en het werkt onder een veel lagere druk dan de conventionele manieren van stralen.’

Asbestserver
Bij DOW werken ze niet met het LAVS maar met een eigen datamanagementsysteem. Jansen: ‘Op een aparte “asbestserver” worden alle rapporten, analyses, vrijgaves en andere gegevens gedocumenteerd. Dit systeem is voor alle afdelingen in te zien. In mijn ogen brengt het LAVS de industrie weinig, het is duidelijk ontwikkeld voor de woningsector. Onze industriële installaties kunnen we er slecht in kwijt.’

Training op maat
Bij DOW hechten ze veel waarde aan kennis en kennisdeling. ‘Een goede opleiding van eigen medewerkers is erg belangrijk om het asbestdossier in een groot bedrijf als DOW goed te kunnen begeleiden. Op elke afdeling zit iemand die een DTA-opleiding heeft gevolgd. Dankzij die kennis kunnen zij met zowel de opdrachtgever als aannemer in gesprek. Vanwege de nieuwe regelgeving is het niet meer mogelijk om als bedrijf je vakmensen het gewone DTA-examen te laten doen. Afhankelijk van de veranderingen in de asbestwereld organiseren we nu een jaarlijkse update voor al onze DTA’ers in de vorm van een speciale op maat gemaakte training. De reacties hierop waren erg positief.’

Geen spanningsveld
In de industrie is het vaak de installateur die als aannemer in aanraking komt met asbest. Toch veroorzaakt die rolverdeling volgens Jansen niet direct een spanningsveld tussen beide branches. ‘In de industrie merken we dat asbest moeilijke materie is voor aannemers die er geen ervaring mee hebben. Wat mag wel en wat mag niet? Om er zeker van te zijn dat ze niet de fout in gaan, kiezen ze meestal voor de veilige weg: ze willen niks met asbest te maken hebben.Er zijn echter ook aannemers die wél mogelijkheden zien, zoals pipingbedrijven die bereid zijn om op verantwoorde manieren pakkingen te demonteren. Momenteel zijn wij bezig om daarvoor een methode te valideren. Dit doen we in samenwerking met diverse aannemers.’

VIA is volwaardig gespreksparner
De recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving hebben ook geleid tot verschillende oplossingsgerichte initiatieven en samenwerkingsverbanden. Een goed voorbeeld is de stichting VIA (Verenigd Industrie Overleg Asbest) waarin industriële partijen hun krachten bundelen om de wet- en regelgeving rondom asbest beter toepasbaar te maken op de industrie. Jansen: ‘DOW is in de VIA vertegenwoordigd omdat dit bij uitstek het platform is voor asbestzaken in de industrie. Veel asbestwetgeving is gebaseerd op de woningbouw en daarom niet altijd duidelijk of werkbaar voor onze branche. Het doel van de VIA is om op basis van deskundigheid deel te nemen aan de totstandkoming van regelgeving. De stichting maakt deel uit van diverse werkgroepen en commissies bij NEN en Ascert en heeft overleg op diverse niveaus met ministeries als EZ, I&M en SZW. Zo nu en dan is de VIA ook aanwezig bij het commissieoverleg van de SER. Je kunt dus wel stellen dat we inmiddels als een volwaardig gesprekspartner worden gezien, ook in Den Haag.’

Hans de Jong MRICS

19 september 2017 › 542 x bekeken