Kennisplatform asbest

Over Search

Search is een internationaal opererend ingenieursbureau, laboratorium en opleidingsinstituut. Tot de opdrachtgevers behoren vastgoedondernemingen, woningcorporaties, de industrie, aannemers, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden en de zakelijke dienstverlening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oog voor duurzaamheid. Milieuverantwoord werken. No-nonsense en klantgericht. Flexibel en snel. 7 dagen in de week en 24 uur per dag bereikbaar en operationeel. Deskundig en gemotiveerd. Dat geeft in het kort weer wat Search voor haar opdrachtgevers kan betekenen. Daarbij onderscheidt Search zich door een praktijkgerichte aanpak die met name op projectniveau een groot rendement oplevert.

Het dienstenpakket omvat onderzoeken en advisering op het gebied van milieu, arbo, kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en bouw. Zowel de monsterneming als analyses neemt Search daarbij voor haar rekening hetgeen de efficiency sterk vergroot. Voorts levert Search advies- en projectmanagementdiensten bij duurzame sloop, sanering, renovatie en nieuwbouw. Ook bij het implementeren van kwaliteits- en procesbeheersystemen en het (multimediaal) trainen en opleiden van medewerkers ondersteunen wij onze opdrachtgevers reeds een groot aantal jaren.

De Search-bedrijven zijn ervan doordrongen dat maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en het streven naar duurzame ontwikkeling sleutelbegrippen zijn voor het heden en de toekomst. De intentie is daar een bijdrage aan te leveren met inzet van alle denk- en menskracht binnen de vier Search-bedrijven. In dat kader heeft Search een uitgebreid dienstenpakket ontwikkeld op het gebied van duurzaam bouwen, renoveren en slopen en een breed scala van duurzaamheidstrainingen ontwikkeld.


Kantoor Search, Amsterdam

Bezoek de website van Search: www.searchbv.nl