Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

Onderzoek, sanering en controle, Handhaving en toezicht, Blootstelling en grenswaarden, Juridische zaken, Kennisdeling

Oprichting normcommissie voor keramische vezels

Op 23 februari 2017 organiseert NEN een bijeenkomst voor de oprichting van een normcommissie voor (vuurvaste) keramische vezels. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle betrokken organisaties, zoals bijvoorbeeld professionals, brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en laboratoria, die van plan zijn deel te nemen aan normalisatie voor keramische vezels. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor deze oprichtingsbijeenkomst.

Op dit moment is er in Nederland nog geen norm voor het veilig werken met keramische vezels. Een aantal organisaties heeft zelf regels opgesteld om toch aan hun zorgplicht te voldoen. Als voorbeeld wordt hierbij naar asbestnormen gekeken.

Behoefte aan afspraken

In september 2015 heeft er bij SGS Search een bijeenkomst plaatsgevonden over veilig werken met keramische vezels. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte is aan duidelijke en eenduidige afspraken voor het veilig werken met keramische vezels. Deze behoefte werd bevestigd in de informatiebijeenkomst die in april 2016 bij NEN heeft plaatsgevonden.

Inhoud van de bijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst bij NEN is gebleken dat er binnen de branche behoefte is aan een norm voor analyse van keramische vezels op de werkplek. De bijeenkomst is bedoeld om afspraken te maken over o.a.:

  • afbakening van de inhoud van de norm;
  • deelnemende partijen;
  • opzet en planning van het normtraject;
  • financiering van het normtraject (deelnemende partijen dragen samen de financiering van het project);
  • schrijversteam en voorzitter van de commissie

Eind januari 2017 ontvangt u het programma en voor de bijeenkomst de benodigde stukken. Het doel is begin juni 2017 te starten met de normontwikkeling en de eerste vergadering van de normcommissie ‘Keramische vezels’.

Meer informatie en aanmelden

Voor inhoudelijk informatie kunt u contact opnemen met Lennert van Gestel of Johan van ’t Bosch, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail naar mm@nen.nl. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan mm@nen.nl.

Bron: www.nen.nl 

Hans de Jong MRICS

14 december 2016 › 1345 x bekeken
0 reactie(s)