Kennisplatform asbest

Onderzoek

Deskundig en onafhankelijk onderzoek geeft uitsluitsel over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in grond, puin en baggerspecie

Vroeger werd asbest vaak toegepast als bouwmateriaal. Vandaag de dag is dat verboden. Asbest kan immers gevaar opleveren voor het milieu en de volksgezondheid. Het vroegere gebruik laat tegenwoordig nog steeds zijn sporen na. In hoofdzaak in oudere gebouwen, maar ook in de grond en in baggerspecie komt asbest vaak voor. Deskundig en onafhankelijk onderzoek geeft uitsluitsel over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in grond, puin en baggerspecie. En dat is sinds jaar en dag dé specialiteit van Search.

Grondig te werk

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie brengt aan het licht of er sprake is van asbesthoudende materialen. En zo ja, waar de vervuiling is opgetreden. Als het vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig is, dan gaan onze ervaren en deskundige veldwerkers grondig te werk. Daarbij maken zij gebruik van twee soorten onderzoeken: historisch onderzoek en veldonderzoek. Bij het historisch onderzoek bekijken zij luchtfoto’s die sinds de Tweede Wereldoorlog van Nederland gemaakt zijn. Donkere plekken kunnen een indicatie zijn voor een gedempte sloot welke gedempt kan zijn met asbest. Bij veldonderzoek nemen zij op locatie grond-, water- of puinmonsters. Daarbij wordt eerst het maaiveld visueel geïnspecteerd. Om vervolgens steekproefsgewijs monsters te trekken van de bodem.

Vraag informatie aan over Search diensten.

Informeer vrijblijvend naar onze diensten.

In eigen beheer

Voor de analyse van de monsters werken wij intensief samen met ons geaccrediteerde laboratorium. Tijdens deze analyse bepalen onze laboranten de aard en de concentratie van de aangetroffen asbestverontreiniging. Het onderzoek en de analyse resulteren in een helder rapport dat voorzien is van een oplossingsgericht advies. Search voert alle onderzoeken naar asbest in grond, puin en baggerspecie in eigen beheer uit. Onze goed gekwalificeerde, gecertificeerde en ervaren veldwerkploegen opereren in heel Nederland.

Complete dienstverlening

Onderzoek naar asbest in grond, puin en baggerspecie is een zelfstandige vorm van dienstverlening. Daarnaast is deze tak van sport ook aanvullend op milieukundig bodemonderzoek. Een combinatie van deze onderzoeken bespaart u veel tijd en geld. Behalve voor onderzoek kunt u Search ook inschakelen voor saneringsbegeleiding en controlebemonsteringen na saneringen, het opstellen van saneringsplannen, BUS-meldingen en bijbehorende begrotingen. Search is gecertificeerd voor de BRL2000 (onderzoek) en de BRL6000 (milieukundige begeleiding van saneringen).