Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

Onderzoek, sanering en controle, Handhaving en toezicht, Blootstelling en grenswaarden, Juridische zaken, Asbest wereldwijd, Kennisdeling, Over Search

Nationale AsbestFeitenCongres 2016: verslag van de dag

Ruim 400 asbestprofessionals ontmoetten elkaar op 12 september in de Jaarbeurs in Utrecht om hun kennis en ervaring op het gebied van asbest te delen. Tijdens het jaarlijkse Nationale AsbestFeitenCongres waren de sprekers het met elkaar eens: asbest is een maatschappelijk probleem dat we met de hele keten moeten aanpakken.

Het congres wordt dit jaar geopend door dagvoorzitter Udo Waltman, directeur bij SGS Search. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en omschrijft het gezelschap als een mooie doorsnede van de asbestbranche waarin alle sectoren vertegenwoordigd zijn.

Asbest op Europese agenda

Asbest is een wereldwijd probleem. Daar is Annie Schreijer-Pierik, Europarlementariër en groot voorvechter van het asbestdossier in Europa, zich terdege van bewust. In een bevlogen videoboodschap houdt zij een pleidooi voor het volgen van goede voorbeelden uit onder meer Nederland en Polen waar het gaat om het asbestbeleid. ‘Asbest in héél Europa op de agenda; dat is mijn ambitie. Laten we het belangrijkste het eerst doen: kijken waar asbest op daken ligt en een direct gevaar vormt voor de volksgezondheid. Sámen slagen maken zodat over 40 jaar niet opnieuw mensen slachtoffer worden van de huidige asbestproblematiek.’

Regierol voor het Rijk

Eerste spreker op het podium is Joris van der Voet, manager veiligheid en risico’s bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Hij sluit zich aan bij het betoog van Schrijer-Pierik: ‘Van je leefomgeving hoor je niet ziek te worden. Ons beleid is erop gericht dat er vanaf vandaag niemand meer ziek mag worden van asbest. Een non-toxic environment. Daarvoor is samenwerking in de keten een must: transparantie, communicatie en je verantwoordelijkheid nemen. We zijn er nog niet, maar vanuit het Rijk pakken we actief de regierol.’ Van der Voet sluit af met de mededeling dat met ingang van 2017 het LAVS verplicht wordt voor –in eerste instantie– de gecertificeerde branche.

Bewustwording en ontwikkeling

Dat het tempo omhoog moet, wordt nog maar eens bekrachtigd in de presentatie van Annemieke Nijhof. Nijhof is CEO bij Tauw Group en mede-initiatiefnemer van het programmabureau asbestdaken 2024 (info@asbestversnelling.nl). Ze heeft een ambitieuze maar tegelijkertijd nuchtere kijk op de uitdaging waar de sector al geruime tijd zijn schouders onder zet: de opgave om vóór 2024 alle asbestdaken in Nederland te saneren. ‘In Nederland zijn we bezig met allerhande milieuvragen, maar gek genoeg is er voor asbest weinig structurele aandacht. Terwijl het hier gaat over mensen, niét over daken!’ Toch ziet Nijhof het positief in: ‘We zien meer bewustwording aan de vraagkant en ontwikkeling aan de aanbodkant. Er zijn al veel goede initiatieven op het gebied van beleid, wetenschap en (om)scholing. Daar bouwen we op voort. De kunst zit ‘m in het bij elkaar brengen van kennis en ervaringen en deze beschikbaar maken voor álle partijen.’

  

Wegwijs in veranderende wet- en regelgeving

Tijd voor een feitelijke kijk op asbest vanuit een heel andere hoek. Bijvoorbeeld: met welke nieuwe wet- en regelgeving krijgen we te maken? Tom Troquay, Hoofd Bureau Stichting Ascert, vertelt over de nieuwe versie van de certificatieschema's SC530 (voor asbestverwijdering) en SC540 (voor asbestinventarisatie). ‘De SC530 en SC540 worden samengevoegd in één schema van zo’n honderd pagina’s. Het is de bedoeling dat het per 1 januari 2017 ingaat.’ Ook kondigt Troquay aan dat het onderscheid tussen inventarisatie type A en B wordt losgelaten, en dat in het vervolg een inventarisatie veel meer op het doel gericht moet zijn. Tijdens het Ascert symposium op 27 september zullen alle wijzigingen in het processchema uitgebreid aan bod komen.

  

Nationaal asbestregister

Na de pauze trapt Wim van Veelen, beleidsadviseur Health and Safety bij FNV Vakcentrale, meteen stevig af: ‘Werk leidt tot meer doden dan oorlog. In Europa gaan per jaar meer dan 160.000 mensen dood door werk. Tegelijkertijd geeft Europa jaarlijks 334 miljard euro uit aan medische kosten. Wat is er aan de hand? Emotionele verhalen te over, maar het gaat om daden!’ De FNV streeft naar stevige handhaving, geen doe-het-zelf praktijken. Van Veelen: ‘Het toverwoord is ‘samen’. Samen kijken: wat zijn de klachten, hoe pakken we die gezamenlijk aan?’ Van Veelen pleit voor een nationaal asbestregister. ‘Nu ligt de informatie net zo verspreid als het asbest zelf. Alleen met zo’n register kunnen we werken aan de verbetering van preventie, van elkaar leren en maatregelen concreet inzetten.’

Saneren is een vak

Saneren is een vak. Dat weten Ruud Janssen (directeur Asbestsanering Het Zuiden B.V.), Sjoerd Kuiper (directeur Man&Mach) en Mirko Ophoff (directeur Vlasman B.V.) maar al te goed. In een onderling discours spreken deze ‘mannen uit het veld’ over de uitdagingen en knelpunten die zij dagelijks ervaren. De strengere eisen in de opleiding tot asbestverwijderaar is zo’n veelbesproken kwestie. Op de vraag van Waltman naar hun mening over het systeem van leermeesterschap, antwoordt Ophoff: ‘Dat systeem vind ik goed. Saneren moet je leren en op basis van ervaring groei je.’ Over het aspect veiligheid zegt Kuiper: ‘Het speelveld verandert: mensen werken veel veiliger, letten scherper op elkaar en dat leidt tot minder ongelukken.’ Janssen ziet een duidelijke rol voor de opdrachtgever: ‘Zij moeten al in een vroeg stadium betrokken worden en meedenken. En kijk eens niet alleen naar prijs, maar ook naar kwaliteit en veiligheid.’

  

Ja, mits / nee, tenzij

Over de rol van de van de opdrachtgever heeft ook Hero Boonstra, Head of HSSE bij ENGIE Services, een heldere mening: ‘Kennis is essentieel. Maar hoe voorkom je dat een monteur op asbest stuit of er mee in aanraking komt? Want dat nog veel mensen overlijden aan de gevolgen van asbest is een feit.’ Boonstra refereert kort aan een asbestincident uit 2014 waarbij zijn organisatie betrokken was. Daarbij kwamen enkele medewerkers onverwachts in aanraking met asbest, wat resulteerde in een fikse boete. ‘Het zorgde voor een nieuwe strategie: ‘ja, mits’ werd ‘nee, tenzij’. Bij ENGIE betekent dat vooral dat wij in het aannemen en voorbereiden van werk álle onzekerheid daaromtrent proberen weg te nemen. Door strakker te sturen op informatie van de opdrachtgever’, besluit Boonstra.

Cabareteske afsluiting

Traditiegetrouw sluit cabaretier en poppenspeler Armand Schreurs het congres af. Dankzij zijn scherpe observatie van de sprekers, heeft hij de lachers op zijn hand met enkele rake grappen. Over de hoogtepunten van het congres wordt nog even nagepraat tijdens de borrel. Waarna alle gasten met het Asbestfeiten Magazine onder de arm weer huiswaarts keren; mét veel nieuwe kennis, interessante contacten en tips om hun steentje bij te dragen aan een asbestveilige werk- en leefomgeving.

Benieuwd naar de presentaties van de dag? Deze vindt u hier.

Udo Waltman

15 september 2016 › 2677 x bekeken
1 reactie(s)

Goede presentaties en sprekers. Fijn om zo het e.e.a. met elkaar te kunnen delen en dat er de mogelijk was voor interactie. Er is nog heel veel werk (gelukkig). Laten we met elkaar blijven samenwerking op welk niveau dan ook. Veel aanwezigen hebben elkaar zeker nodig. Tot .....

Zippora Porcelijn

-