Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

‘Met z’n allen krachtig opereren kan zorgen voor een gezondere en veiligere werkomgeving’

Interview uit het Asbestfeiten Magazine met Mari Garcia - Jurist UNETO-VNI

‘In de installatiebranche neemt de aandacht voor asbest toe, maar de échte kennis is nog onvoldoende.’ een constatering van Mari garcia, jurist bij uneto-vnI. uneto-vnI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. als een van de grootste werkgeversorganisaties van nederland zijn ze een factor van betekenis. ‘asbest is natuurlijk altijd als een belangrijk item gezien. Men weet dat het gevaarlijk is en kent de veelvoorkomende toepassingen, maar ook vandaag de dag ontbreekt het nog aan gedetailleerde kennis over “verborgen” asbest.’

Kennis overdragen en het bewustzijn vergroten: als het op veilig werken met asbest aankomt zijn dat twee belangrijke doelstellingen van UNETO-VNI. ‘Dat is nodig omdat veel van onze leden niet bekend zijn met “verborgen” asbest, daar waar het niet direct zichtbaar is’, vertelt Garcia. ‘Als branchevereniging hebben we een grote slagkracht en daarmee een belangrijke rol in kennisdeling en informatievoorziening.’

Arbocatalogus
‘In 2012 kwam het verzoek vanuit Inspectie SZW (ISZW) om gezamenlijk een congres te organiseren over asbest en kwarts. Dat sloeg aan bij onze leden, er was echt behoefte aan. In 2015 hebben we een uitgebreide Arbocatalogus gemaakt met daarin álle ins en outs op het gebied van veilig werken met asbest. Zeker gezien de recente ontwikkelingen blijft het onderwerp asbest absoluut op de agenda staan, bijvoorbeeld tijdens de arbo-bijeenkomsten die we organiseren. Het contact tussen UNETO-VNI en ISZW is overigens heel goed. We houden elkaar goed op de hoogte van actuele zaken. Waar mogelijk ondersteunen we elkaar in onze werkzaamheden’, zegt Garcia.

Gevarieerde achterban
‘Onze achterban is erg gemêleerd: grote bedrijfsnamen die iedereen wel kent, maar ook een heel grote groep kleine ondernemingen. Als branchevereniging is het de kunst om ook hen te bereiken en te betrekken bij belangrijke thema’s als veilig werken. Dat doen we door heel aandachtig in te spelen op de diverse achtergronden van onze leden. Bijvoorbeeld door heel concreet uit te leggen hoe je een waterdicht en helder contract opstelt. Grote bedrijven hebben dat allemaal prima zelf geregeld, maar voor kleine ondernemers is het vaak best lastig. Zeker op het gebied van veiligheid rammelt het nogal eens. Met voorbeeldcontracten leggen we heel duidelijk uit wat er in zo’n contract moet staan. Vervolgens moeten ze er natuurlijk ook zelf naar handelen. Ook al is het misschien goedkoper en sneller om een ladder te gebruiken in plaats van een hoogwerker, leg heel duidelijk uit aan je opdrachtgever dat je hecht aan de veiligheid van je werknemers en dus bepaalde keuzes maakt’, aldus Garcia.

Verlaging grenswaarde
De verlaging van de grenswaarde voor amfibole asbest heeft ook impact op de installatiebranche. Sommige asbesttoepassingen vielen voorheen in risicoklasse 1, waarbij installateurs het zelf mochten verwijderen. Onder de nieuwe regeling kunnen sommige van deze toepassingen behoren tot risicoklasse 2. Dat betekent dat ze nu een gecertificeerde saneerder moeten inschakelen. Garcia: ‘De belangrijkste vraag voor ons is: wat zijn de gevolgen? Hoe pakt het in de praktijk uit? Het kan twee kanten op: aan de ene kant is het goed nieuws omdat het een stukje onzekerheid weghaalt. Als er minder toepassingen in risicoklasse 1 zijn, wordt de installateur ook minder geconfronteerd met asbest. Anderzijds is het vanuit commercieel oogpunt natuurlijk jammer: we komen praktijksituaties tegen waarin het héél duidelijk is dat het om een (voormalig) risicoklasse 1-toepassing gaat. Als de regels goed en helder opgesteld zijn, is het natuurlijk efficiënter als bepaalde werkzaamheden door de installateur zelf kunnen worden verricht. Zeker als er geen enkel risico op blootstelling is. We bekijken het dus van twee kanten.’

Spanningsveld
Veel installateurs werken als opdrachtnemer voor diverse opdrachtgevers in bijvoorbeeld de industrie en woningbouw. Als er asbest in het spel is, zorgt dat vaak voor spanningen. Dat ziet ook Garcia. ‘In zulke gevallen constateren wij dat de opdrachtgever voorafgaand aan de werkzaamheden aangeeft: er zit geen asbest. Achteraf blijkt dit dan niet te kloppen. Die opdrachtgevers zijn zelf ook niet goed op de hoogte van de aanwezigheid van asbest. Hier valt nog winst te behalen. Wij adviseren onze leden met klem: check het van tevoren van A tot Z. Zorg dat je een asbestinventarisatierapport hebt, en zo niet, eis het. Je kunt iemand simpelweg niet op z’n blauwe ogen vertrouwen. Ook maken wij regelmatig mee dat een opdrachtgever bepaalde informatie heeft, maar die niet op de juiste manier deelt, waardoor onze leden onnodig worden geconfronteerd met asbest. Dat probleem wordt echt te gemakkelijk verschoven: ik vind dat opdrachtgevers in dit soort praktijksituaties té weinig verantwoordelijkheid nemen.’

Dialoog aangaan
Het spanningsveld tussen de opdrachtgevers en de installatiebranche zorgt soms ook voor oneerlijke concurrentie. Garcia beaamt dit: ‘Helaas heeft niet iedereen de keuze om “nee” te zeggen tegen een bepaalde klus waarbij veilig werken niet gegarandeerd is. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, maar niet als je een eigen zaak draaiende moet houden. Toch proberen wij onze leden ervan te overtuigen dat als een opdrachtgever fout handelt ze zich moeten afvragen: moet ik deze klus wel aannemen? Alleen als we met z’n állen krachtig opereren en onze poot stijf houden, zal het resultaat opleveren en zorgen voor een gezondere en veiligere werkomgeving. Als branchevereniging gaan we hierin nog een stapje verder: we gaan ook met opdrachtgevers in gesprek. Door die dialoog aan te gaan, verschuift ook hun bewustwording. Maar er valt nog wel een slag te slaan.’

Hans de Jong MRICS

03 oktober 2017 › 1346 x bekeken