Kennisplatform asbest

LAVS Landelijk Asbestvolgsysteem

Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort. Op deze manier zorgt het voor transparantie en meer professionaliteit in de hele asbestverwijderingsketen. Het LAVS is ontwikkeld en getest door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en valt tegenwoordig volledig onder beheer van Rijkswaterstaat.

Compleet overzicht

Het LAVS zorgt ervoor dat ketenpartners over de juiste benodigde informatie beschikken en volgt de wet- en regelgeving. Zo bevat het systeem een compleet overzicht van gecertificeerde asbestinventarisatie- en verwijderingsbedrijven. Ook verstuurt het LAVS automatisch de Omgevingsloket online- en de startmeldingen naar de gemeente. Gedurende de gehele sanering is het asbestdossier voor alle ketenpartijen beschikbaar via de webapplicatie. Daarnaast bewaart het systeem alle dossiers voor eventueel toekomstig gebruik.

Voor wie?

Het LAVS is een bruikbaar systeem voor:

 • gebouweigenaren
 • inventariseerders
 • laboratoria
 • verwijderaars
 • toezichthouders
 • transporteurs
 • stortplaatsen

Met welk doel?

Het LAVS heeft als doel:

 • het verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest
 • het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces
 • het verbeteren van de naleving van asbestregelgeving
 • het verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering
 • het vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering
 • het vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures

Met LAVS aan de slag?

SGS Search is dé asbestspecialist van Nederland en werkt al sinds de lancering met het Landelijk Asbestvolgsysteem. Ons bedrijfssysteem is gekoppeld aan het LAVS en uiteraard assisteren wij onze samenwerkingspartners graag in het werken met dit systeem. Voor gebouweigenaren betekent het letterlijk minder veiligheids- en financiële risico’s omdat het zorgt voor meer transparantie en daarmee meer grip op de asbestverwijderingsketen. 

Wilt u ook met het systeem aan de slag? Neem dan contact op met SGS Search via telefoonnummer 088-214 66 00. Wij vergroten uw kennis over het systeem, leren u er mee werken en/of begeleiden uw asbestsanering van A tot en met Z. Met al uw vragen over asbest bent u bij ons aan het juiste adres.

(Bron en meer info: www.lavsinfo.nl)