Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

Onderzoek, sanering en controle

Verslag regionaal asbestcongres Lelystad: 'Kennis is key'

De nieuwe (lagere) grenswaarde voor amfibole asbest heeft gevolgen voor álle partners in de asbestketen. Hoe kunnen we elkaars expertise als asbestdeskundigen maximaal bundelen? Deze en vele andere kwesties kwamen aan bod tijdens het regionale asbestcongres in Lelystad.

Met een programma dicht bij de dagelijkse praktijk en aanwezigen die onderling hun kennis en ervaring met elkaar deelden, stonden we uitgebreid stil bij de gevolgen van de wetswijzigingen. De animo en de relevante vragen tijdens de bijeenkomst laten zien dat de asbestmarkt volop in ontwikkeling is.

4 zaken die u niet mocht missen...
Met een top 4 van highlights blikken we nog even terug op verschillende onderwerpen die besproken zijn:

1. Interim-regeling voor NEN 2990 

De nieuwe NEN 2990 wordt pas eind 2017 verwacht. Daarom geldt er nu interim-regeling zodat toch duidelijk is welke uitgangspunten door de geaccrediteerde laboratoria gehanteerd moeten worden. In het geval van risicoklasse 2A zijn enkele uitzonderingsregels van toepassing waarbij een eindcontrolemeting via optische microscopie in plaats van SEM volstaat.

2. Nieuw certificatieschema, nieuwe mindset 
De SC530 en SC540 zijn samengevoegd in één schema. Daarnaast is het onderscheid tussen inventarisatie type A en B losgelaten, waardoor een inventarisatie tegenwoordig veel meer op het doel gericht is. Dit vraagt van inventarisatiebedrijven een nieuwe mindset en nauwere samenwerking en betere communicatie met de opdrachtgever.

3. Inzicht en gemak met het LAVS 
Vanaf 1 maart zijn gecertificeerde bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering verplicht om te werken met het LAVS. Het doel: meer inzicht en gemak. Door eenduidige administratie wordt de keten transparanter gemaakt.

4. Kennis is key 
Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ketenpartners is essentieel. Goede voorlichting, transparantie en kennisdeling zorgen ervoor dat emoties binnen de perken blijven.

Wilt u meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar rob.vanlith@sgs.com of te bellen naar 088 - 214 66 00.

Hans de Jong MRICS

21 februari 2017 › 1469 x bekeken