Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

Handhaving en toezicht

Industrie en installatiebranche in gesprek met Inspectie SZW

Sinds 1 januari 2017 geldt er een nieuwe (lagere) grenswaarde voor blootstelling aan amfibole asbest op de werkplek en sinds 1 maart zijn de nieuwe certificatieschema’s van kracht. Wat zijn de gevolgen voor de industrie en installatiebranche? Hoe richt je je asbestdossier zo efficiënt mogelijk in?

Deze en vele andere onderwerpen werden besproken tijdens de rondetafelbijeenkomst die SGS Search onlangs organiseerde in Amsterdam. Met een programma dicht bij de dagelijkse praktijk en aanwezigen die onderling hun kennis en ervaring met elkaar deelden, stonden we uitgebreid stil bij de gevolgen van de wetswijzigingen. Aangezien bij eerdere bijeenkomsten bleek dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over veranderende asbestwet- en regelgeving, schoof er ditmaal een derde partij aan: Inspectie SZW.

4 zaken die u niet mocht missen...

Met een top 4 van tips en highlights blikken we nog even terug op de avond:

1. Wennen aan nieuwe wet- en regelgeving: goede opleiding helpt
De gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving zijn in de praktijk goed merkbaar. Inventarisatierapporten die aangepast moeten worden, de meer verfijnde manier van saneren, aangepaste risicoklassen en de grotere rol voor de opdrachtgever: het is voor álle partijen even wennen. Kennisdeling en goede opleiding vermindert kosten en voorkomt afwijkingen.

2. Informatieverstrekking tussen opdrachtgever en installateur is essentieel
De installatiebranche worstelt nog steeds met probleem van onvolledige informatie vanuit de opdrachtgever. Rapporten kloppen niet of zijn niet beschikbaar waardoor de kans groot is dat mensen tijdens hun werk worden blootgesteld aan asbest. Goede communicatie en informatieverstrekking tussen opdrachtgever en installateur is essentieel. Het devies is: niet beginnen met een project of klus bij onvolledige informatieverstrekking.

3. Pakkingen: wat mag wel en wat mag niet?
Vooral sanering van pakkingen in risicoklasse 1 zorgt nogal eens voor twijfel: mag je dit type asbest zelf verwijderen of niet? Veel partijen kiezen ervoor om zelf niets meer te doen, om zo hun medewerkers geen enkel risico te laten lopen. In de praktijk blijkt echter dat er ook branchegenoten zijn die het niet zo nauw nemen met de regels wat de kans op oneerlijke concurrentie vergroot.

4. Deel misstanden met Inspectie SZW
Er zijn nog steeds situaties waarin de opdrachtgever dreigt met het inhuren van een ander als de installateur na een asbestvondst niet (direct) verder werkt. Inspectie SZW wil dat soort praktijken graag weten. Er is dan namelijk sprake van concurrentievervalsing, slecht opdrachtgeverschap én blootstelling van werknemers.

Wilt u meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met Gerrit Dijkhuis via gerrit.dijkhuis@sgs.com of 088 - 214 66 00.

Udo Waltman

14 maart 2017 › 1631 x bekeken