Kennisplatform asbest

Biografie Hans de Jong MRICS

Hans is sinds 2003 manager van de afdeling Asbest bij Search Ingenieursbureau. In deze periode heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Search tot marktleider op het gebied van asbestinventarisaties en procesbegeleiding. Hij beschikt over een zeer breed netwerk en is ondermeer vertegenwoordiger binnen de brancheoverleggen (VKBA, NLingenieurs) m.b.t. veiligheid, kwaliteit, Arbo en duurzaamheid en expertise op het gebied van het opstellen van wet- en normstellende documenten (NEN). Van 1997 tot 2009 was hij bestuurslid van het VOAM en hij is medeoprichter en bestuurslid van het VKBA. Hans wordt vaak gevraagd om advies bij projecten en heeft zijn medewerking bij een groot aantal calamiteiten verleend, waaronder de brand in Venlo en de recente explosie in Amsterdam. Zijn kennis van product en markt, grondige analyses van problemen en weloverwogen beslissingen maken hem een waardevol expert.

Email: hans.de.jong@searchbv.nl  Telefoon: 088 214 66 00.

Volg Hans op:

 

Artikelen