Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

Eindcontroles na asbestsanering

Onafhankelijke laboratoriumdiensten

Aan strikte regels gebonden

Asbestsaneringen zijn aan strikte wettelijke regels gebonden. En terecht, want asbest kan gevaar opleveren voor mens en milieu. Alleen een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium zoals Search kan uitsluitsel geven of een ruimte of de verontreinigde plek weer vrijgegeven kan worden voor gebruik. Dat kan pas na een deskundig uitgevoerde eindcontrolemeting en grondige inspectie. Search zet gecertificeerde laboranten en onderzoekers in voor de eindcontroles. Zij voeren asbestidentificaties uit, lucht- en stofonderzoek en inspecteren de ruimte of de plek waar het asbest verwijderd is. Als opdrachtgever ontvangt u na afloop een heldere rapportage, waarin de onderzoeksresultaten overzichtelijk zijn vastgelegd. Desgewenst kunnen onze onderzoekers ook onafhankelijke risicobeoordelingen uitvoeren en second opinions verzorgen.

Vraag informatie aan over Search diensten.

Informeer vrijblijvend naar onze diensten.

Alle expertise in huis

Als onafhankelijk, door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium kan Search aannemers van dienst zijn door de eindcontrolemetingen uit te voeren. Ons laboratorium beschikt over de juiste apparatuur en goed opgeleide, gecertificeerde laboranten om eindcontroles na asbestsaneringen geheel volgens de regels van de wet uit te voeren. Dat ontlast u als aannemer van de verantwoordelijkheid van de eindcontrole, omdat daarvoor een onafhankelijke partij is ingeschakeld. Dat geeft u de zekerheid dat bij de handhavende instantie geen enkele twijfel over de kwaliteit zal bestaan als de ruimte na de eindcontrole wordt vrijgegeven.

Duurzaam (bouwkundig) afschermen van asbest

Een asbestvondst leidt vaak tot vraagstukken: wat zijn de kosten, hoe borgen we de veiligheid en hoe organiseren we het onderhoud? De asbesthoudende toepassing kan bijvoorbeeld lastig te verwijderen zijn. Of soms is het economisch aantrekkelijker deze te laten zitten, zolang dit veilig is voor de gebruikers van de ruimte. Als verwijderen (in eerste instantie) niet mogelijk is, kan duurzaam afschermen van de asbesttoepassing een optie zijn. Meer informatie.

Specifieke diensten

Onder de categorie bodemonderzoek en saneringsbegeleiding vallen de volgende specifieke diensten: