Kennisplatform asbest

Asbestonderzoek en saneringsbegeleiding

Onafhankelijke, no-nonsense dienstverlening

Een zaak voor specialisten

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesthoudende materialen zijn? Ongetwijfeld kent u er een aantal, maar zijn het er meer dan tien? Twintig misschien? Het herkennen van materialen die asbest bevatten, is werk voor specialisten. Experts die over voldoende kennis, ervaring en onderzoeksfaciliteiten beschikken om uitsluitsel te geven of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Geen wonder dat veel aannemers, gemeenten, vastgoedeigenaren, zakelijke dienstverleners en de industrie experts inschakelen als er zich vragen of problemen voordoen met asbesthoudende materialen.
Search is al jarenlang marktleider op het gebied van asbestonderzoek en saneringsbegeleiding. Onze onderzoekers en adviseurs zijn specialisten die weten welke risico’s asbest met zich meebrengt. Zij zijn in staat deskundig te adviseren of asbest uit gebouwen of objecten verwijderd moet worden of rustig kan blijven zitten, mits onder voortdurende controle dat de asbesttoepassing niet verweert. Bovendien is het hun dagelijks werk om asbestsaneringen deskundig en professioneel te begeleiden.  

Vraag informatie aan over Search diensten.

Informeer vrijblijvend naar onze diensten.

Klare taal

Search Ingenieursbureau B.V. werkt voor de inventarisaties, de onderzoeken en de analyses van asbesthoudende materialen samen met Search Laboratorium B.V., een onafhankelijk, RvA-geaccrediteerd laboratorium. Door inzet van mobiele laboratoria in het hele land kunnen onze veldwerkers en onderzoekers ter plaatse snel vaststellen of een materiaal asbest bevat. Als daarvoor een nadere analyse moet plaatsvinden, nemen zij ter plekke monsters. Deze worden vervolgens in onze stationaire laboratoria onderzocht met behulp van geavanceerde onderzoeksmethoden. Daarbij maken onze laboranten onder meer gebruik van speciale Scanning Elektronen Microscopen.

De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een heldere, overzichtelijke rapportage. Daarin staan bovendien aanbevelingen en adviezen wat de beste oplossing is als er inderdaad een asbestprobleem is. Ook de saneringsbegeleiding is bij ons in vertrouwde handen. Onze projectmanagers kennen de wet- en regelgeving en dragen de meest praktische, kostenefficiënte saneringsoplossingen aan.
Kenmerkend voor de Search-bedrijven is dat wij klare taal spreken die door de heldere formulering een antwoord geeft op alle asbestvragen. Bovendien blijkt dagelijks dat onze pragmatische adviezen en hands on aanpak veel asbestproblemen uit de wereld hebben geholpen. Als vastgoedeigenaar, -beheerder, projectontwikkelaar of woningcorporatie kunt u rekenen op snelle, flexibele dienstverlening van ervaren specialisten die doeltreffende oplossingen voor asbestvragen en -problemen kunnen aandragen en de asbestsanering deskundig kunnen begeleiden.
 
Specifieke diensten
Onder de categorie asbestonderzoek en saneringsbegeleiding vallen de volgende specifieke diensten: