Kennisplatform asbest
gerelateerde case
Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen

Sinds de eerste druk van Asbestfeiten in 2009 is de asbestmarkt nog steeds volop in beweging. Met alle belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren, is het hoog tijd voor dit nieuwe boek: Asbestfeiten; een perspectief op de asbestketen.

'Aedes pleit voor nuchtere en evenwichtige benadering van het asbestvraagstuk'

Artikel uit het Asbestfeiten Magazine van Rogier Goes - Beleidsadviseur Veilig en Gezond Wonen Aedes.

‘Goed en betaalbaar wonen: dat is wat huurders willen en waar ze recht op hebben’, stelt Rogier Goes, beleidsadviseur Veilig en gezond Wonen bij Aedes. ‘daar komt bouwkundig en installatietechnisch veel bij kijken. Uiteraard nemen corporaties zelf zo goed mogelijk die verantwoordelijkheid. Ik ondersteun hen bij het uitvoeren van hun taken en aedes biedt hun een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.’ Wij legden Goes enkele opvallende resultaten uit de nationale AsbestEnquête 2017 voor.

De risico’s van asbest
Uit de Nationale AsbestEnquête 2017 blijkt dat woningcorporaties vinden dat de aanpassingen in wet- en regelgeving op het gebied van asbest zorgen voor meer duidelijkheid en veiligheid. Maar saneringen worden ook duurder en omslachtiger. Goes: ‘De risico’s van asbest zijn natuurlijk al langer bekend en een belangrijk aandachtspunt voor corporaties. Helaas zien wij een dergelijke risicobenadering onvoldoende terug in de huidige regelgeving. Dan doel ik bijvoorbeeld op fenomenen als de afgezette binnenstad van Roermond waar geprobeerd is iedere losse vezel te pakken te krijgen. Of vensterbanken in woningen die met ingrijpende methoden verwijderd moeten worden, ondanks het feit dat steeds weer blijkt dat er helemaal geen vezels vrijkomen. Corporaties

zijn van mening dat ze te hoge kosten maken voor asbestsaneringen in verhouding tot de gezondheidsrisico’s. De veranderende wet- en regelgeving voor asbest is complex maar bij grote risico’s is extra veiligheid belangrijk en kan aangescherpte regelgeving nuttig zijn.’

Ratio versus emotie
Naast asbest zijn ook brandveiligheid, open verbrandingstoestellen en constructieve problemen met galerijvloeren en balkons aandachtspunten voor Aedes: ‘Calamiteiten hebben het risicobesef doen toenemen en we moeten constateren dat de maatschappelijke acceptatie van risico’s is veranderd. “Veilig en gezond wonen” is als thema dan ook niet meer weg te denken en zal vermoedelijk in de toekomst alleen nog maar meer aandacht krijgen. Overigens bepleit Aedes voor asbest wel een nuchtere benadering waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen ratio en emotie’, aldus Goes.

Doorgeslagen
Toch klinken er soms behoorlijk kritische geluiden vanuit de achterban van Aedes over de ‘doorgeslagen’, buitenproportionele regels en controles. De roep om inzicht en onderscheid in het gepercipieerde risico versus het werkelijke risico is hoorbaar. Goes is zich hier ook van bewust: ‘De wet- en regelgeving staat niet toe dat woningcorporaties een risicogestuurd saneringsbeleid hanteren. Wel zijn er mogelijkheden om bij Ascert aan te tonen dat het asbestregime voor specifieke toepassingen niet hoeft te gelden. Daarin heeft Aedes samen met Bouwend Nederland en Koninklijke OnderhoudNL (ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, red.) de handschoen opgepakt. Uit validatiemetingen voor asbesthoudende beglazingskit is bijvoorbeeld gebleken dat verwijdering van deze toepassing onder risicoklasse 1 kan plaatsvinden. Daarvoor proberen we nu een protocol te realiseren. Maar in de praktijk blijkt dit nog zeer lastig te zijn.’

Hans de Jong MRICS

29 september 2017 › 836 x bekeken